Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

chương trình vừa học vừa làm tại Anh

Chương trình vừa học vừa làm tại Anh Quốc – ĐH Huddersfield

Trường đại học Huddersfield

Bạn muốn nhận được học bổng để tiết kiệm chi phí cho gia đình mình? Bạn muốn tìm cơ hội việc làm đúng với chuyên ngành mà mình học trong thời gian học tại Anh vừa để trang trải một phần chi phí lại vừa để lấy kinh nghiệm? Vậy thì Đại học Huddersfield thực …