Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

chương trình học cao đẳng tại trường đại học Anh

Du học Anh cùng LIBT tại đại học Brunel

Trường đại học Brunel

I. Giới thiệu chung về Đại học Brunel và LIBT
Là một trong những trường tốt nhất vương quốc Anh, Đại học Brunel kết hợp phương pháp học tập chuyên môn với cách thức tiếp cận thực tế, giàu tính sáng tạo. Tại Brunel, sinh viên được học tập trong môi trường học tập …