Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

chevening

Du học Anh: Học bổng thạc sỹ Chevening 2011

Học bổng Chevening

Học bổng Chevening là học bổng dành cho khóa học Thạc sĩ tại Vương quốc Anh ở trường đại học Tổng hợp Bradford và trường King Colledge London.

Toàn bộ chi phí 17.000 bảng Anh cho mỗi khóa học sẽ do Công ty BHNT Prudential Việt Nam, Bộ Ngoại giao Anh và các trường đại học trên tài trợ.

Học bổng …