Các trường ĐH tại Anh mạnh về những ngành nào?

du hoc anh1 Các trường ĐH tại Anh mạnh về những ngành nào?Các trường ĐH ở Anh mạnh về ngành nào và sinh viên Việt Nam thường đi du học ngành nào ở Anh? Các ngành học này có phù hợp với thị trường lao động tại Việt Nam không? (Lưu Minh Toản,toan_luuminh@…)

- Trả lời của Hội đồng Anh:

Nền giáo dục ở Anh có thế mạnh ở nhiều ngành khác nhau đặc biệt là các ngành thuộc nhóm: Khoa học kỹ thuật, Kinh tế, Khoa học xã hội, Nghệ thuật và sáng tạo…

Các ngành phổ biến mà du học sinh Việt Nam chọn học là các ngành liên quan đến kinh tế tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, thiết kế, công nghệ thông tin… Có lẽ đây cũng là những ngành mà thị trường lao động Việt Nam có nhu cầu cao.

Bạn có thể trao đổi kinh nghiệm với những học sinh đã từng học các ngành này tại Anh thông qua website sau http://www.svuk.org.uk/.