Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

cac truong dai hoc uy tin tai Anh

Du học Anh với trường đại học Bath

Trường đại học Bath

I.   Giới thiệu chung về trường đại học Bath
Du hoc Anh: Được thành lập từ năm 1856, đến năm 1966 trường đại học Bath chính thức trở thành một trường đại học được Hoàng gia Anh công nhận. Cho tới nay trường đại học Bath đã trở thành một trong những trường đại học có …