Chuyên trang Du học Anh của Công ty tư vấn du học AMEC

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Cách để có một bài giới thiệu bản thân một cách ấn tượng

Lọc các thông tin du học

Bài tự giới thiệu bản thân (Personal Statement – PS) là phần duy nhất trong mẫu đơn của Cơ quan Phụ trách tuyển sinh bậc đại học tại Anh (UCAS) giúp thí sinh có cơ hội giới thiệu về bản thân.
Mỗi hồ sơ của ứng viên nộp cho UCAS đưa ra tối đa 5 lựa chọn …